Note: Main body of memos placed in lowercase with minor format changes for ease of readability. All memos to the Director have FBI stamp at top, which has been included in only the first memo.


FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
COMMUNICATIONS SECTION

DEC 7 1941

TELETYPE

FBI LOS ANGELES 12-7-41 9-00 PM VF

DIRECTOR

The following Japanese on whom data has previously been ??? Bureau have taken into custody. And supplemental re??? follow immediately re others now being taken into custody:

??? Fujioka, Kichitaro Muto, Shigeru Aski, Mrs. T. Furusawa, Mrs. Sacheko Furusawa, Gongoro M. Nakamura, Shin Shibata, Taiji Kata, Shungo Abe and Kamenjiro Kame.

Hood

END
OK FBI WASH NFBI LOS ANGELES 12-7-41 9-20 PM VF

DIRECTOR

The following additional Japanese have been apprehended, making twenty four in custody.

Jisaku Kawa, Asajiro Nishimoto, Shonan Kumu???, Naokichi Okida, Kentaro Handa, Dr. T. Furusawa, Masataro Watanabe, Shigekichi Isobe, Honetaro Ochi, Masami Sasaki, Mujiro Sato, Giichi Takata, Sakutaro Kuhota, Chujiro Hayase, Tomogo Tomio.

Hood

END
OK FBI WASH ONFBI LOS ANGELES 12-7-41 10-00 PM VF

DIRECTOR

Following additional Japanese have been apprehended, making total of forty six in custody:

Susumu Hasuike, Hatsuo Noritake, Asagoro ??? Hiroshi Suzuki, Kohei Shimano, Mazumi Hiraoka, Kakuo Tanaka, Tsunesuke Saiki, Yasugoro Suyama, Iamaichi Otake, Shoyo Inouye, Gentaro Adachi, Rev. Isao Goto, Den - Chiyoichi - Nonoguchi, Sueo??? Ogata, Kinyo Oroki - Ohoki, Sokichi Tahata, Henry Kamato Ota, Umekachi Takage, Masamichi Yamamoto, Mikihei Oka, Taikichi Kato.

Hood

END
KOK FBI WASH ON
KFBI LOS ANGELES 12-7-41 10-35 PM VF

DIRECTOR

Following additional Japanese have been apprehended, making total of sixty six in custody:

Kurakichi Kaneko, Mojuro Nishi, Kuichiro Nishi, Kaikuji Inouye, Sadamatsu Tanka, Osagoro Shimazu, Shoji Hiraga, Karo Hamaguchi, Tetsugo Sawataki, Gisuke Sakamoto, Tokujiro Yamasaki, Heishichi Yamasaki, Akizane Yaguchi, Koshiro Umekubo, Soshiro Kiyama, Masaichi Kawabata, Sadao - Thomas - Arikawa, Talsuji Nakamuro, Dr. Rikita Honda, and Naotaro Ito.

Hood

END
OK FBI WASH DC WGRFBI LOS ANGELES 12-7-41 11-32 PM GLB

DIRECTOR

Following additional Japanese have been apprehended, making total of ninety in custody:

Kouji Kikushima, Manroku Tatekawa, Kyutaro Yamamoto, Kamenosuke Aoki, Sadaji Maikawa, Nisuke Yamahiro, Munekuma Sakuye, Daisuke Hori, Gengoro Tonai, Yasutaro Tanaka, Kihei Tanaka, Hachizo Malsuura -- Yatsuzo --, Mrs. Satoko Kazahaya, Shigenaga Kawata, Tomoichi Uyeno, Tomiji Hirao, Gentaro Bessho, Masajiro Kai, Mataji Yashii, Tsao Toshima, Asatoshi Takuwa, Shunichi Kishima, Goro Hata, Tsao Haga.

Hood

END
OK FBI WASH ONFBI LOS ANGELES 12-8-41 12-15 AM VF

DIRECTOR

Following additional Japanese have been apprehended, making one hundred ten in custody:

Isamu Kono, Saichi Oki, Ototaro Haraiwa, Suiji Nishimura, Ukichi Ogura, Saichi Yamashita, Yoshinori Kuwata, Kinichi Tada, Mrs. Tsuchi Iida, Haruyuki Nagamine, Gengo Yamamoto, Jihei Kuga, Ajika Amano, Noboru Tsuda, Kiyoshi Nakano, Mrs. Shimae Kazahaya, Toyokichi Nagasaki, Kameato Iwata, Mrs. Michiyo, Shozo Ohara.

Hood

A AND H
OK FBI WASH DC FFFBI LOS ANGELES 12-8-41 12-38 AM VF

DIRECTOR

Following additional Japanese have been apprehended, making total one hundred fifty in custody:

Dr. Isami Sekiyama, Shoichi Shiode, Mrs. Akiko Murase, Seichi Oguchi, Tomoki Iwanaga, Jutaro Narumi, Uichi Iwata, Tadaichi Igasaki, Toyotaro Kato, Tomikichi Sugano, Shuichi Sasaki, Makataro Sato, Shinobu Mashiko, Kenichi Shintani, Choichiro Shirakawa, Isuruhiko Abe, Iwanari Kajikawa, Yashitaro Sasahara, Yashitsugu Nimura, Nishryama Malsujuro.

Hood

OK FBI WASH DC OECFBI LOS ANGELES 12-8-41 12-58 AM VF

DIRECTOR

Following additional Japanese have been apprehended, making one hundred seventy in custody:

Shojiro Morimoto, Shinosuke Tamari, Chasaburo Okumura, Isamu Rikimara, Mataji Rikimaru, Kotaro Sakakura, Hyakutaro Mori, Takeo Gakahoshi, Genpachi Furukawa, Anko Hirashiki, Junichi Onishi, Katsuya Kono, Shunsuke Kumamoto, Takajiro Kusayanagi, Richi M. -- Hisakichi -- Miyashi, Kairo Nagano, Dr. Ken Nakazawa, Chiyohachi Ishizawa, Mrs. Mitsuye Suzuki, Mamoru Fujimura.

Hood

END
OK FBI WASH ONFBI LOS ANGELES 12-8-41 1-12 AM VF

DIRECTOR

Following additional Japanese have been apprehended, making total of one hundred ninety in custody:

Wataru Sakamoto, Minoru Ogawa, Chusaburo Yamada, Itsuji Shimoda, Chyokithi Ushimima, Masami Sugino, Kaizo - Miyake - Mayake, Shozo Hamai, Tomijiro Sato, Heijiro Funada, Yokichi Yoshiwara, Sadaichi Tsuchida, Benzo Tadokoro, Toyokichi Higashi, Michio Ito, Toraichi Kono, E. Gitaro Kojima, Shiro Fujioka, Kenjiro Shinozaki, Hiroshi Kariya.

Hood

END
OK FBI WASH ONFBI LOS ANGELES 12-8-41 1-12 AM VF

DIRECTOR

Following additional Japanese have been apprehended, making total of two hundred ten in custody:

Gensuke Masuda, Inichiro Nagamatsu, Sashichiro Kobayashi, Suyematsu Murata, Zensuke Nishino, Seikichi Aihara, Kiyozuchi Yamachika, Sataro Suto, Chijitsu Yamashita, Kintaro Asano, Chosabura Fukuda, Junji Asakura, Naoshi Nakamura, Denichi Fujinami, Fusataro Nakaya, Minoru Aoyama, Koichi Kawahara, Torachi Sumi, Junji Ozaki, Katsuma Mukaeda.

Hood

END
OK FBI WASH DC BMSFBI LOS ANGELES 12-8-41 2-45 AM HY

DIRECTOR

Following additional Japanese have been apprehended, making total of two hundred and thirty in custody:

Ryuji Tatsuno, Mitsuhiko Shimizu, Kumakichi Yanai, Tsurumatsu Asari, Shiro Bunya, Akihiro Matsukane, Yoshie Kawaguchi, Nakazo Miwa, Kichigoro Yashimura, Yoshinasuke Yoshizawa, Mrs. Jesaku Kawa, Yoshie Uyeda, Rinzaburo Kajihara, Chuhei Tshii, Yorisuke Malsudo, Eizo Kanake, Kansaku Sakabu, Gihachi Yamashita, Tominaga Kato, Tsurumatsu Toma.

Jisaku Kawa, previously reported as having been taken into custody. Case of mistaken identity. Subject has been deceased for a year.

Hood

ACK AND HOLD PLS
OK FBI WASH DC MHFBI LOS ANGELES 12-8-41 4-45 AM GLB

DIRECTOR

Reference my teletype at two fifty AM relative apprehension of Japanese, stating that total of two hundred fifty in custody. This be two hundred forty nine in view of case of mitaken identity on Jisaku Kawa as mentioned in my teletype at two forty five AM.

The following additional individuals are now in custody, making a total of two hundred sixty five:

Kumashige Itahara, H. Toyosaku Komai, Tetsunosuke Koiso, Yosaburo Hama, Zenmatsu Mio, Junji Kaneko, Ryuzo Imafuji, Yoshio Nakamura, Meitaro Yoshii, Menehira Yoshihashi, Tam??? Nakauchi, Joy Kusumoto, Tsuneshi Chino, Masunosuke Otoi, Masuo Hiratzuka, Masakado Takeuchi.

Hood

A AND H
MOK FBI WASH DC HFBI WASHINGTON D. C. 12-8-41 5-20 AM GRC

SAC LOS ANGELES

Custodial Detention, Internal Security.

If plans not already made or steps taken to arrest the following individuals residing in your district, arrange to do so immediately and turn them over to the Immigration Service.

Kohei Shimano
3215 East Third Street
Los Angeles, California

E. Gitaro Kojima
1320 North Crescent Heights Boulevard
Los Angeles, California

Tatsuji Nakamura
1870 Gale Avenue
Long Beach, California

Mankichi Murakami
5230 Gleason Avenue
Los Angeles, California

Eiki Imamura
1529 North Cahuenga
Hollywood, California

Riemon Nishida
2835 West Eleventh Street
Los Angeles, California

Shoichi Nakahara
893 West Eleventh Street
San Pedro, California

Sonii Katada
1042 Fedora Street
Los Angeles, California

Itsuji Shimoda
1157 Seventeenth Street
Santa Monica, California

Kakuo Tanaka
827 East Twenty-fifth Street
Los Angeles, California

Akihiro Matsukane
R. F. D. 4, Box 562
Santa Ana, California

Chuzaburo Toyoshima
11710 Braddock Drive
Culver City, California

Munehira Yoshihashi
4365 Clayton Avenue
Hollywood, California

Hisato Takemune
440 East Fourth Street
Los Angeles, California

Chijitsu Yamashita
113 1/2 East First Street
Los Angeles, California

Den Nonoguchi
11921 Santa Monica Boulevard
West Los Angeles, California

Seiho Nishina
1233 1/2 South Hobart Boulevard
Los Angeles, California

Kihei Tanaka
438 East Fifth Street
San Pedro, California

Makoto Toguri
Route 2, Box 209 A
Gardena, California

Shigezo Yadaki
11401 West Pico Boulevard
West Los Angeles, California

Yoshigoro Yoshimura
1064 Camulos Street
Los Angeles, California

Genkichi Yamawaki
212-A Albicore
Terminal Island, California

Yokichi Yoshihara
2801 West El Segundo Boulevard
Gardena, California

Suyeji Nishimura
396 South Fair Oaks Avenue
Pasadena, California

Kenji Watabe
11020 Exposition Blvd.
West Los Angeles, California

Akizane Yaguchi
1016 East Seventh St.
Los Angeles, California

Suyematsu Murata
PO Box 26
Stanton, California

Masamichi Yamamoto
12020 Wilshire Blvd.
West Los Angeles, California

Nakazo Mitsuwa
2523 East Second St.
Los Angeles, California

Mazumi Hiraoka
723 1/2 Merchant St.
Los Angeles, California

Asakichi Kawaguchi
323-A Cannery St.
Terminal Island, California

Minoru Horiuchi
Bakersfield, California

Cecilia Hina
1655 1/2 West Thirty-seventh Pl.
Los Angeles, California

Yoneko Hayashida
Santa Monica, California

Kamechi Hayashida
Santa Monica, California

Momota Hatano
Farmers Camp
Garden Grove, California

Seisaku Fujinami
213-D Cannery St.
Terminal Island, California

Masayoshi Mitani
726 Gardena Blvd.
Gardena, California

Junji Ozaki
335 North Westmoreland Ave.
Los Angeles, California

Toyokima Tomooka
PO Box 636
Guadalupe, California

Asakichi Suzuki
225-C Cannery St.
Terminal Island, California

Seishi Kobayakawa
257 East Second St.
Los Angeles, California

Seytshu Takahashi
1543 West Twenty-second Street
Los Angeles, California

Yasugoro Suyama
727 South Central Avenue
Los Angeles, California

Kansaku Sakabu
12 San Julian Street
Los Angeles, California

Tetsu Akagi
224 South Spring Street, Room 418
Los Angeles, California

Yoshisahuro Okudo
Route 4, Box 215-D
Fresno, California

Mitsuye Suzuki
440 East Fourth Street
Los Angeles, California

Isojiro Oka
Route 1, Box 665
Huntington Beach, California

Tatsushi Nakamura
625 East Washington Boulevard
Los Angeles, California

Heijiro Funada
10338 Yukon Avenue
Inglewood, California

Matsushi Naruse
2159 West Twenty-fifth Street
Los Angeles, California

Ryuzo Imafuji
331 1/2 East First Street
Los Angeles, California

Toyokichi Azuma
10300 Crenshaw Boulevard
Inglewood, California

Heisaku Toyoda
Route 4, Box 45
Santa Ana, California

Rikichi Minamino
323-B Cannery St.
Terminal Island, California

Kaichi Kotani
316 South Saratoga Street
Los Angeles, California

Takashi Kogano
250 1/2 Terminal Way
Terminal Island, California

Kouji Kikushima
2815 West Pico Boulevard
Los Angeles, California

Shotaro Kagawa
1801 Cotner Avenue
West Los Angeles, California

Kamenosuke Aoki
Route 1, Box 100
Huntington Beach, California

998 Hoover

END

Say the corrections to occur will be on the next message

END
HOLD PLS
OK FBI LOS ANGELES HYFBI LOS ANGELES 12-8-41 5-50 AM GLB

DIRECTOR

Following additional Japanese have been apprehended, making total of two hundred seventy two in custody:

Shunichi Murata, Rikichi Minami, Rusuke Chiba, Mitaro Tokuyama.

Following three are United States citizens:

Yuji Chikui, Clarence Sonada, Shuji Fujii.

Hood

END
OK FBI WASH DC BMS
VFBI LOS ANGELES 12-8-41 10-05 PM HHS

DIRECTOR

The following German subjects, on whom custodial detention memoranda have been submitted, have been apprehended:

Adolf George Bandis
Rudolf Brandt
Florenz John Max von Deldon
Erich E. Walter
Herbert Nicolaus Friedrich Durr
Ernest A. Boesing -A-
Gustav Albert Kaerger
Gertrude Schneider
Hans Erich Illich
Martin Hochstadter
Anton Bernhard Voss
Arnold J. Bergstrasser
Fritz Caspari
Herman Max Schwinn
Max Egen
Baron Waldemar Schmidt-Haupt
Mrs. Emmy Schaefer
Dr. Victor Wolfgang von Hagen
Hans Diebel
Franz Xaver Linder

Hood
EX-17FBI LOS ANGELES 12-8-41 12-30 PM GLB

DIRECTOR

Following additional Japanese have been apprehended, making total one hundred thirty in custody:

Matsushi Raruse, Kalsuji Uyemura, Juichi Hozama, Sonii Katada, H. Takeshi Odama -- or Kodama, Hisato Takemune, Seiji Takamura, Halsujiro Mizoguchi, Olonosuke Nakamura, Masakatsu Fujita, Sadjiro Nishimoto, Kane Hirao, Meisahuro Kato, Bunshicki Okuno, Tomoichi Watanabe, Naokichi Nabekawa, Nobuyuki Moriguchi, Chuzaburo Toyoshina, Eizo Maruyamo, Mankichi Murakami.

Hood

A AND E H
OK FBI WASH OECFBI LOS ANGELES 12-8-41 2-50 PM HHS

DIRECTOR

Following additional Japanese have been apprehended, making total of two hundred ninety four in custody:

Momota Okura, Tanroku Ogawa, Seizo Nishina, Nabuo Tsuboi, Kinzo Ohoki, Mojuro Neishi, Yoshisahuro Okudo, Eiji Tanabe, Kanjiro Shimbara, Isaburo Hori, Thomas W. Sukumlyn.

Hood

OK FBI WASH DC JSS
MFBI LOS ANGELES 12-8-41 4-35 PM GWS

DIRECTOR

Reference Bureau teletype eighth instant, six naught five PM.

Following American citizens of German tendencies classified in groups A, B, and C are recommended:

Valentino Bibo
1650 Morton Avenue
Los Angeles.

Alfred Otto Ludwig Boehm
1321 Scott Street
El Monte.

Gertrude Hildegarde Groeppel
1612 Ronan Avenue
Wilmington.

David S. Hall
1870 Midwick Drive
Altadena.

Dr. Lawrence K. Etter
3609 Sierra Vista
Glendale.
or
10161 Haskell Avenue
San Fernando.

John Haase
9908 South Olive
Los Angeles.

Werner M. Minx
640 East 116th Place
Los Angeles.

Unclassified German aliens upon whom custodial detention memorandums have been submitted are recommended for custody:

Cloes Gabriel Adler
75 Wilshire Boulevard
Los Angeles.

Eugene Banzhaf
2257 North Edgemont Street
Los Angeles.
or
462 Chamber of Commerce Building
Twelfth and Broadway
Los Angeles.

Adolf George Baudis
Apt. 4, 2924 Sussex Lane
Wyvernwood, Los Angeles.
or
Dodge Jewelry Company
401 East Sixth Street
Los Angeles.

Dorothea Johanna Behne
aka Mrs. Kurt Friedrich Adolf Behne
156 North Las Palmas Avenue
Los Angeles.
or
2207 West Eighth Street
Los Angeles.

Arnold J. Bergstraesser
925 East Baseline Road
Claremont.

Henry Friedrich Berkenkamp
5008 Imadale Avenue
Los Angeles.

Frits Besancon
7289 Franklin Avenue
Hollywood.

Hans John Brakhage
1033 1/2 North Mariposa Avenue
Los Angeles.

Mrs. Eugenia Katharine Burger
3009 Grand Canal
Venice.

Fritz Caspari
925 East Baseline Road
Claremont.

Hans Diebel
1408 1/2 South Burlington Ave.
Los Angeles.

Clementine Dietzmann
2158 West Twenty first Street
Los Angeles.

Siegfried Julius Dietzmann
2158 West Twenty first Street
Los Angeles.

Herbert Nicolaus Friedrich Durr
127 East Twenty fifth Street
Los Angeles.

Max Egen
637 1/2 Venice Blvd.
Los Angeles.

Barbara Ehrler
1348 Preston Way
Venice.

Heinz Fritsch
2079 North Oakhurst Drive
Beverly Hills.

Hugo Ernest Grunwold
2818 Colorado Avenue
Santa Monica.

Max Grah
1431 Constance Street
Los Angeles.

Paula Katharina Hammerschmidt
144 Sven Island Avenue
Wilmington.

Alfred Theodor Henry Hesselbeing
5555 Hollywood Blvd.
Hollywood.

Martin Hochstadter
801 North Camden Drive
Beverly Hills.

Dr. Henry Leonard Hoffman
5515 Franklin Avenue
Los Angeles.

Hans Erich Illich
224 South Flower Street
Los Angeles.

Erwin Janke
1418 North Normandie Avenue
Los Angeles.

Gustav Albert Kaenger
918 Hilldale Avenue
West Los Angeles.

Augustus Keiber
385 North Raymond Avenue
Pasadena.

Friedrich Kocher
4833 West Seventh Street
Los Angeles.

Emil Hinrich Kreye
1213 South Ivy Street
Monrovia.

Ludwig Kufner
410 North Rampart
Los Angeles.

Hans Kurth
924 North Formosa Avenue
Los Angeles.

Edward Rudes Larishenko
332 Sturtevant Drive
Sierra Madre.

Franz Xaver Linder
1748 North Sycamore
Hollywood.

Henry Frederick Carl Loos
6114 Glen Holly Street
Hollywood.

Franz Ludwig Moedlhammer
257 South Kenmore Street
Los Angeles.

Robert Patenge
1411 Albany Street
Los Angeles.

Eva Reinecke
1202 Avoca Street
Pasadena.

Mrs. Emmy Schaefer
400 Porter Street
Glendale.

Walter Schaefer
1126 East Acacia Street
Glendale.

Hans Henrich Schiller
325 1/2 Roycroft Avenue
Long Beach.

Erick Schleiff
233 East Adams Boulevard
Los Angeles.

Baron Waldemar Schmidt-Haupt
1350 La Presa
San Gabriel.

Gertrude Schneider
5911 Seventh Avenue
Los Angeles.

Max Schottenhamel
815 Alpine Drive
Beverly Hills.

Elizabeth Schufer
1131 South Mariposa Avenue
Los Angeles.

John Paul Schulte
Westgate Hotel
445 South Western Avenue
Los Angeles.

John C. Schultz
212 Bunker Hill Street
Los Angeles.

Eric Schuster
653 East Ninety-fourth Street
Los Angeles.

Herman Max Schwinn
634 West Fifteenth Street
Los Angeles.

Erica Seaman
9343 Burton Wy
Beverly Hills.

William Elbert R. Sellin
1035 West Thirty-first Street
Los Angeles.

Frederick Storck
1238 Nineteenth Street
Santa Monica.

Hugo van Poederoyen
13841 Chandler Boulevard
Los Angeles.

Otto Julino Herman Vogel
629 West Fifty-second Street
Los Angeles.

Dr. Victor von Borosini
1270 Mesa Road
San Marino.

Florenz John Max von Delden
6194 Mesa Avenue
Los Angeles.

Erich E. Walter
438 Landfair Avenue
West Los Angeles.

Hienz Gerhart Wrede
Apartment 9, 6220 La Mirada
Hollywood.

No American citizens of Italian tendencies classified. Unclassified Italian aliens, upon whom custodial detention memorandums have been submitted, recommended for custody:

Spartaco Bonomi
4664 Paula Street
Los Angeles.

Gianni Cardellini
543 South Mariposa Avenue
Los Angeles.

Giovanni Falasca
419 Longfellow Ave
Hermosa Beach.

Fillipo Fordellone
1108 Figueroa Terrace
Los Angeles.

Cesare Grimaldi
2273 Holly Drive
Hollywood.

Zaccaro Lubrano
723 Castelar Street
Los Angeles.

Mario Marafioti
654 South June Street
Los Angeles.

Carlo Mariotti
7617 1/4 Fountain Avenue
Los Angeles.

Vittore Nardi
Shangrila Hotel
1301 Ocean Avenue
Santa Monica.

Domenic Natale
2149 East Live Oak Drive
Los Angeles.

Francesco Zaccaro
1301 Ocean Avenue
Santa Monica.

Consider apprehension of above individuals absolutely necessary for internal security this area.

Hood

ACK AND HOLD PLS
OK FBI WASH DC DCNFBI LOS ANGELES 12-8-41 8-20 PM GWS

DIRECTOR

The following additional Japanese have been taken into custody, making the total apprehended thus far, three hundred ten:

Eijiro Machida, Hamei Kamibayashi, Dr. Takishi Ban, Asakichi Suzuki, Masayoshi Mitani, Henry Minami, Tsunezo Iyamoto, Togo Tanaka, Reverend Bunyen Ikeda, Kuyuichi Isuma, Yoshimatsu Kizu, Shotaro Kagawa, Momotaro Mori, Seichi Nakahara, Meijiro Sato, Masichi Tahara.

Hood

ACK AND HOLD PLS
OK FBI WASH DC JSSFBI LOS ANGELES 12-9-41 1-12 AM HY

DIRECTOR

Detention of German aliens not previously classified for custodial detention:

Erich Bernhardt Witthowski, WAS, alleged former cook on Nazi steamship Columbus and interned Angel Island, California, during spring nineteen forty. Escaped from Angel Island and found working as cook in Los Angeles under name of Erich Wood. Said to be former Gestapo agent and possibly still active. Witthowski taken into custody night of December eight.

August Ernst Erbe, WAS, former officer in German Army, is illegally in the United States, present citizenship either Argentine or Germany. Erbe believed to be member of Socialist Workers Party and to possess Nazi sympathies though indication is that he may be communistically inclined. Erbe taken into custody night of December eight.

Hood

END
OK FBI WASH HOLD ONFBI LOS ANGELES 12-9-41 1-45 AM GLB

DIRECTOR

Following German aliens have been apprehended:

Walter Schaefer, Julius Eugene Dietzman, Mrs. Eugenia Katherine Burger, Cloes Gabriel Adler, Ludwig Kufner, Barbara Ehrler, Max Schottenhamel, Hans Henrich Schiller, Frederick Ernest Foernge, Erich Bernhardt Wiitikowski, Fritz Kocher, Henry Frederick Carl Loos, Eva Reinecke, Augustus Keiber, Eugene Banghaf, August Ernst Erbe, Edward Rodes Larishenko, Erwin Janke, Dr. Henry Leonard Hoffman, Frits Besancon, Dorothea Johanna Behne, Eric Schuster, Gustav Reidlin.

Following Italian aliens have been apprehended:

Spartoco Bonomi, Mario Marafioti, Carlo Mariotti, Gianni Cardellini, Cesare Grimaldi, Zaccaro Zubrano.

A total of forty three Germans and six Italians are now in custody.

Hood

END
ACK AND HOLD PLS
OK FBI WASH ONFBI LOS ANGELES 12-10-41 3-10 AM HY

DIRECTOR

Following German aliens have been apprehended:

Otto Julius Herman Vogel, Frederick Storck, Robert Patenge, Heinz Gerhart Wrede, William Elbert R. Sellin, totalling forty eight Germans.

Following Italian aliens have been apprehended:

Giovanni Falasca, Francesco Zaccaro, Vittore Mardi, totalling nine Italians in custody.

Hood

END
OK AND HOLD
OK FBI WASH DC RSWFBI LOS ANGELES 12-9-41 6-45 PM GLB

DIRECTOR

The following German aliens have been apprehended:

Siegfried Julius Dietzman, Clementine Dietzman, Elizabeth Shufer.

Teletype December ninth, three ten AM inadvertently stated Gustav Reidlin apprehended. Reidlin is not in custody and is not presently on list for apprehension. Total of fifty Germans now in custody.

The following Italian alien has been apprehended: Fillipo Fordellone. Total of ten Italians now in custody.

Hood

A AND H
OK FBI WASH DC JSSFBI LOS ANGELES 12-9-41 1-16 PM MCH

DIRECTOR

The following German aliens have been apprehended:

Kurt Ludwig, Erica Seaman, Henry Friedrich Berkenkamp, Dr. Victor von Borosini, Paula Katherina Hammerschmidt.

Total of fifty five German aliens now in custody. The following citizens of German tendencies apprehended:

Frank K. Ferenz, Clair V. E. Lindhorh, Reinhold Kusche, Kurt Willi Zimmer, Max Assman, William Adolf Gussow, Hans Alfred Gebhardt, Ferdinand H. Schuchterman.

Total of eight citizens German tendencies now in custody.

7953
Hood

END
ACK AND HOLD PLS
OK FBI WASH DC BMFBI LOS ANGELES 12-9-41 1-16 PM MCH

DIRECTOR

Internal Security, Custodial Detention.

Reference your teletype four twenty four PM this date. Following are citizens and will not be arrested pending further instructions from Bureau:

Paul Otto Ackerman, Henry D. Allen, Bernard Dobsevage, Fritz Franez or Frenez, Wilheln Fuhlage, August Hof, John Haase, Mrs. Laura Hoffman, Philip Klaus, Hand Kleger, Fred Koegler, Anna Lasser, Paul Lehman, Willie Miller, George Rosen, Rudy Ross, William W. Schmidt, Hundry Schulof, Paul Schultz, Ted Shields, Gene Richard Thompson, William von Brincken, William K. Werner, Max Wieczarek, John Wyland, Hans Zimmerman.

Hood

END
MIN
OK FBI WASH DC JCFBI LOS ANGELES 12-10-41 1-59 AM HY

DIRECTOR

Following German aliens have been apprehended:

Henriette Therese Ingeborg Meyer, Albert Voight, John Paul Schulte, Eskill Florman.

Total of German aliens now in custody, fifty nine.

Following additional citizens of German tendencies are now in custody:

Fritz Boehm, Lizzie Milder, Otto C. F. Dinius, Thomas W. Sukumlyn.

Total citizens of German tendencies now in custody, twelve.

Dominco Natale, Italian alien apprehended, bringing total to ten. Mario Marafioti is only Italian citizen in custody.

Three hundred twelve Japanese known to be in custody.

Hood

END
ACK AND HOLD PLS
OK FBI WASH DC SPFBI LOS ANGELES 12-10-41 2-35 AM GLB

DIRECTOR

The following additional subjects with Japanese tendencies have been taken into custody: Michael Golub, Jack Benjaminovich Fonstein. Both are aliens.

Hood

END
OK FBI WASH ONDecember 10, 1941

LBN:DW
Received 4:15
Dictated 4:18

MEMORANDUM FOR MR. TOLSON

Charlie Malcolmson called to advise that according to the press there is some conflict in Los Angeles that the police and sheriff's offices have given out figures on the number of aliens rounded up which approximate the total national figure. He wanted to know if there was some confusion.

I told him I could not state; that in all probability the police and sheriff's offices had been asked to cooperate with our Bureau office; that he would be safe in referring Los Angeles papers making inquiry to the Los Angeles Office for the correct figure.

Respectfully,

(signed)
L. B. NicholsDecember 10, 1941

EAT:WK
Time 4:25 PM
Typed up 12/11/41
9:30 AM

MEMORANDUM FOR MR. TOLSON

In telephonic conversation with SAC Hood in Los Angeles, I advised that according to present indications it will not be necessary to send the 25 Agents in Los Angeles to Hawaii, and inquired in what capacity he was using them at that time. He stated that he has a large squad of men at the Immigration place, has 9 men in the office for complaints and telephone calls and a large number of men at the various precincts yet because they are still bringing in stragglers, etc. He stated that up to that time they had picked up 314 Japanese, 71 Germans and 11 Italians. Mr. Hood stated they have quite a bit of evidence from the Japanese and Germans, particularly the Japanese, and that he has a squad of Agents going through the German evidence. I inquired as to how many of the 25 Agents he could release to be sent to other offices and he stated that he would like very much to keep 15 of them at least a week or 10 days. I advised him that I would let him know.

Respectfully,

(signed)
Edward A. TammFBI LOS ANGELES 12-10-41 6-00 PM HHS

DIRECTOR

The following additional Japanese have been taken into custody, making a total of three hundred eighteen in custody:

Tomekeichi Kubola, Goro Oishi, Seytsu Takahashi, Sasato Yamate, Kin Kawai, Yukichi Matsushita, Izuka Shotaro, Tatsushi Nakamura alias Toru Usui.

The following corrections should be made in Japanese lists heretofore submitted:

Teletype December eighth, twelve fifteen AM, name nineteen: Mrs. Michiyo should be Mrs. Michiyo Kamo.

Teletype December eighth, twelve thirty AM, name one: Matsushi Raruse should be Matsushi Naruse.

Teletype December eighth, twelve thirty eight AM, name sixteen: Isuruhiko Abe should be Tsaruhiko Abe.

Teletype December eighth, two fifty PM, name two: Tauroku Ogawa should be removed.

Same teletype, name eleven: Thomas W. Sukumlyn should be removed from Japanese list. He has been placed on German list.

Teletype December eighth, eight twenty PM, name thirteen: Momotaro Mori was duplicate, should be removed.

Same teletype, name fifteen: Meijiro Sato was a duplicate, should be removed.

Hood

END
OK FBI WASH DC DCNFBI LOS ANGELES 12-10-41 6-45 PM HHS

DIRECTOR

Following German aliens apprehended:

Hugo Van Poederoyen
Edwin O. Brettauer
Andrew Weswager
Joe Earhart

Total German aliens now in custody, sixty three. Total citizens of German tendencies in custody, twelve.

Hood

END
OK FBI WASH DC NGFBI LOS ANGELES 12-10-41 6-45 PM HHS

DIRECTOR

Following additional Japanese have been taken into custody, making a total of three hundred twenty five:

Ko Tashima, Eijiri Kawamura, Sadajiro Ando, Seisaku Fujinami, Tanroku Ogawa, Asakichi Kawaguchi, Tetsu Akagi alias Yasuo Takemoto.

Hood

END
OK C
OK FBI WASH DC DCNPERSONAL AND CONFIDENTIAL

Los Angeles, California
December 10, 1941


Director
Federal Bureau of Investigation
Washington, D. C.

Dear Sir:

Reference is made to telephonic instructions from Assistant Director E. A. TAMM on December 10, 1941, to the effect that I was to communicate with MR. CURTIS MUNSON and inform him that you have been advised by MR. J. F. CARTER of his statements relative to the exhausted condition of Agents of this office due to their overwork at this particular time.

Almost immediately after receiving this call from MR. TAMM, MR. MUNSON called me and inquired if we would be able to handle another situation such as we are now handling, and from our previous conversations, I know that he was referring to the apprehension of Communists. I assured him that we are in a position to do so in the same effective manner in which we are now operating while apprehending alien enemies. He stated that the apprehension of this new group was being considered in Washington, and that there was a bottleneck in the Department, and he undoubtedly referred to the Attorney General as he had in his conversations with MR. VINCENT of this office on the occasion of his visit here on December 9, 1941. I assured him that it would be a simple matter for the Bureau to coordinate its activities to the end that the individuals of any group be apprehended. He inquired if this were extended to include the persons in a "B" classification of this group, if it would be too big a situation for us to handle, and I assured him it was not; that there were many departments we had not called on at all in the present situation, and there were many officers to assist us and it would be easy from an administrative viewpoint in the office to handle this situation. It was pointed out that the experience gained in this present activity would enable us to handle a greater volume of it in the future with the same force. I stated that it was necessary to work hard, but that that was absolutely necessary at such a time as this.

I advised MR. MUNSON that MR. HOOVER has informed me of a telephone call from MR. J. F. CARTER in Washington, advising that the Agents of this office were in a very exhausted condition and were about to drop from overwork, and that I had informed MR. HOOVER that such a statement was a lie. MUNSON immediately began to attempt to smooth things over and stated that he did not make that statement at all; but his words to me were, "I said they were working very hard day and night, and if any more work is placed on them now it might be too much." He stated this was in order that the Bureau would be enabled to obtain anything in Washington that it desired, and that he absolutely did not mean it in a sense of criticism. He stated MR. CARTER is very well known to MR. HOOVER and believes the Director would understand why MR. CARTER would say that to him. He stated, however, if there were any criticism it should be "pinned on him," but what he was actually doing was trying to give us his help.

I advised him that the Agents had worked hard, but were not at all near the exhaustion point -- in fact, almost to a man they had volunteered to continue working when I had instructed them to return to their quarters for some sleep. I could tell from his reaction that MUNSON thought I was in exceedingly good spirits at the time of our conversation. He was aware of the fact that I did not appreciate receiving a complaint about this office from the Director and he requested that I not be angry with him, as he had meant absolutely no harm to this office.

After my conversation with MR. HOOVER on December 10, I called MR. MUNSON again at the Biltmore Hotel and informed him that you had severely criticized me, for you had received a complaint that the Los Angeles Office has picked up only half of the individuals who should be apprehended, and if this is the case, I am at fault for not having requested additional personnel from the Bureau. I informed MR. MUNSON that this was not the situation at all, as I had sufficient personnel and had not, therefore, made a request for additional Agents from the Bureau, and those individuals whose names have been furnished us by the Department as being satisfactory subject for custodial detention at this time have been and are being apprehended rapidly. There are but a few outstanding at this time. I informed him very definitely that we can apprehend only those persons whom the Department authorizes be seized; and, therefore, we cannot take any motion against any other group at this time.

MR. MUNSON stated that there must have been a misunderstanding about this statement, as what he said was that only half of the persons who should be picked up have to date been apprehended because we have not gone into the citizens group; and it is his impression from what he has learned here on the Coast that the citizens who are disloyal constitute a large group of possible troublemakers in the emergency. He feels that the apprehension of the aliens is only half of the job, and the citizens constitute the other half of it.

He was very apologetic for having caused me any difficulties with the Bureau and stated that he was out here to give me whatever assistance he possibly could. He did not want me to misunderstand his purpose and he hoped that I would feel free to communicate with him at any time.
Very truly yours,

R. B. HOOD
Special Agent in Charge
RBH:blk
Air Mail Special Delivery

{Handwritten at bottom of page: "I only wish people would mind their own business and let..." Remainder illegible.}December 10, 1941


Dictated: 9:00 P.M.
Typed: 9:10 P.M.

THE DIRECTOR

Mr. Hood called from Los Angeles to advise that he had talked to Curtis Munson and advised him of the statements which had been made to the Bureau by J. Franklin Carter in Washington, and Munson stated that he had not made any statement that only half of the alien enemies had been apprehended but that what he told Washington was that in as long as the arrests were confined to aliens the job would only be half done. Munson claims that he told Carter that until the F. B. I. was authorized to pick up the dangerous citizens as well as the dangerous aliens, the job would be but half completed and that anticipating this, he thought additional men would be necessary to arrest the citizens when they were authorized. Munson insisted that he did not criticize the Bureau or desire to convey the indication that the Bureau was half doing its work. Munson claimed that he understood clearly that the Bureau was doing only what it had been authorized to do and that he was trying to point out to Washington the fallacy of the Department policy.

I told Hood to request Munson to call Washington and make his position clear in the matter.

Respectfully,

Edward A. TammFBI LOS ANGELES 12-11-41 1-59 AM HY

DIRECTOR

Internal Security, Custodial Detention.

As of one fifty AM, December eleven, forty one, in the Los Angeles Field Division there are in custody, sixty four German aliens, twelve U. S. citizens of German sympathies, ten Italian aliens, one citizen of U. S. of Italian sympathy, and three hundred twenty three Japanese aliens and three U. S. citizens of Japanese sympathies. Last Japanese alien in custody and not previously reported is Chisan Taira.

Hood

END
OK FBI WASH ONFBI LOS ANGELES 12-11-41 9-05 VL

DIRECTOR

Following German aliens apprehended:

Hans B. Loeffke, Angela Fromm.

Total German aliens now in custody, sixty six. Total citizens of German tendencies now in custody, twelve.

Following Italian aliens apprehended:

Jerome Salvatora Cappi, John Arciero, Louis Arciero.

Total Italian aliens now in custody, thirteen. Total citizens Italian tendencies now in custody, one.

Hood

OK FBI WASH DC SPFBI SAN FRANCISCO 12-11-41 2-35 PM GWS

DIRECTOR

ONI recommends the following Japanese aliens be considered for custodial detention:

Yoshio? Arakita?. Subject is reported to be a photographer and water color artist. He came? to the United States, San Francisco, in 1923, employed with the National Historical Society until 1932 in New York and that year was employed on the Crocker private yacht Zaca to take pictures and make water color reproductions of various catches. Well known in Japanese communities in San Francisco and it is known that he was recently contacted by the Japanese Consulate in regard to obtaining a doctor for Consul General Muto.

Toshi Kinoshita. Subject is a native of Tottori Prefecture, Japan. His son is a commissioned officer in the Imperial Japanese Army and is now studying at the Imperial Military Academy in Japan.

Kizaemon Momii, alias Ikken Momii. Subject is an important leader of the Military Virtue Society of North America and recently began publication of a Japanese weekly newspaper called The New Japanese American News. Editorial column and articles in this paper indicate a very definite Japanese bias. Subject known to be an intimate friend of Toroku Fujii, Terminal Island, espionage subject, having furnished Fujii with a letter of introduction to Rear Admiral Eiji Goto, IJN, at the time of Fujii's visit to Japan in 1940.

Shuichi Nakagawa. Subject native of Mie Prefecture, Japan. His son was killed while in action with the Japanese armies in China. A memorial service in the son's honor was held in the Konkoyo Church in San Francisco September 21, 1941.

Fukuzo Nakahara. Recent information strongly indicates subject is a close advisor and possibly actual tool of the Japanese Consulate in San Francisco on communication matters. He was recently discharged from the employ of the MacKay Radio and Telegraph Company. Subject is reported to be rabidly pro-Japanese and desires to return to Japan. He has a knowledge of the Morse code and is capable of transmitting by wireless telegraphy. At one time, he assisted Omei News Agency in San Francisco in the work of sending and receiving radio messages.

Shohei Nakamura. Subject is native of Yamanashi Prefecture in Japan and was formerly connected with the Japanese publication Pacific Affairs Weekly. He started publication of a weekly sheet in the Pacific Affairs Weekly with both Japanese and English sections devoted to the establishment of a national spirit mobilization of the Japanese on the Pacific Coast. At the present time he is a printer at 1637 Sutter Street, San Francisco, which address is also that of the offices of the New Japanese American News, Pacific Affairs Weekly, and the Pacific Citizen.

Yoshimobu Shimanouchi, alias Ryoen Shimanouchi. Subject is native of Saga Prefecture and is a pioneer journalist of San Francisco. He recently served as executive secretary in charge of the compilation and publication of a history of Japanese in America. His son, Henry Toshiro Shimanouchi, is reported by ONI to be a dangerous suspect and now in New York City. Shigeyoshi Obata and Masayoshi Morino attaches of Japanese Foreign Office were in close contact with subject during recent stay in San Francisco.

Kiyoshi Tomizawa. Subject is former executive secretary of Japanese YMCA and reported to be the founder of this organization in San Francisco. Went to Japan during 1940 to attend the 2600th anniversary celebration of founding of Japanese empire and was given a commendatory certificate and a wooden sake cup. This subject is believed identical with Tomisawa Kioshi who the Bureau requested to apprehend in teletype dated December 8 last 4-10 AM. Above individuals all reside in San Francisco.

Masaharu Hane, address unknown. Subject wrote a series of articles for the New World Sun Daily newspaper on the mission of envoy Kurusu, the theme of which was that if America had been only partially as friendly to Japan as Germany has been, Japan would have reciprocated one hundred fold. He claimed America, in order to gain Japanese friendship, should have recognized Manchukuo and should have ceased giving aid to Chiang Kai Chek.

Bureau is requested to immediately advise whether above individuals should be apprehended.

Pieper

END ACK
OK FBI WASH DC DCNFBI LOS ANGELES 12-11-41 3-05 PM GWS

DIRECTOR

The following additional Japanese have been taken into custody, making a total of three hundred thirty three:

Konosuke Wada, Sichiro Itou, Seishi Kobayakawa, Felix Takamoto, Mary Takamoto, Makoto Toguri, Mrs. Nao Hamano.

The following Japanese ascertained to be aliens not heretofore on custodial detention list were apprehended Dec. seventh by local officers near Ontario, Calif., while taking pictures of Cal-Aero Aviation training field:

Sadashichi Kenoshita, Tomio Shiokawa, Miki Nakamichi, Jutaro Yamada.

Grand total, three hundred thirty seven Japanese now in custody.

Hood

ACK AND HOLD PLS
OK FBI WASH DC DCNDecember 11, 1941

MEMORANDUM FOR MR. L. M. C. SMITH
CHIEF, SPECIAL DEFENSE UNIT

Re: Apprehension of German aliens
Los Angeles Field Office

For your information the following German aliens have been apprehended on December 9, 1941:

Siegfried Julias Dietman
Clementine Dietman
Elizabeth Shufer.

Very truly yours,

John Edgar Hoover
Director

cc Mr. Tamm
Mr. Ladd
Mr. StricklandDecember 11, 1941

To: COMMUNICATIONS SECTION.

Transmit the following message to: SAC, LOS ANGELES

Internal Security, CD.

In the event the following individuals have not been taken into custody by your office, appropriate steps should be taken to do so. However, should these individuals be citizens, you should immediately notify the Bureau and take no action toward their arrest.

Max Schottenheimel
Beverly Hills.

Martha Jane Lawrence
96 North El Molino Street
Pasadena.

M. P. Koerper
246 North Madison Avenue
Pasadena.

Adele Mayerhofer
1915 West Seventy-fifth Street
Los Angeles.

Dr. Rudolph Woldermar Mueller
801 Cory Drive
Inglewood.

Edward Stuetz
2127 Portland Street
Los Angeles.

Robert Patenge
1411 Albany Street
Los Angeles.

John Paul Schulte
Westgate Hotel
445 South Western Avenue
Los Angeles.

Hans Sigmund Bamberger
845 North Ford Street
Burbank.

Barbara Ehrler
1348 Preston Way
Venice.

Peggy Durieux
Care of Mr. G. De Kervilly
238 North Avenue 66
Los Angeles.

Mrs. Eugenia Katharine Burger
3009 Grand Canal
Venice.

Fred W. Fred
404 Fischer Street
Glendale, California.

Angela Fromm
323 North Oakhurst Drive
Beverly Hills.

Erwin Janke
1418 North Normandie Avenue
Los Angeles.

W. Reinhold
804 Linton Way
Beveryly Hills.

Karl Julius Yens
2079 South Coast Boulevard
Laguna Beach.

Dr. John Heidgen
2629 Harcourt Avenue
Los Angeles.

John Henry Maas
Adams Hotel
3896 Main Street
Culver City.

Franz Xaver Linder
1775 North Orange Drive
Los Angeles.

HooverDecember 11, 1941

To: COMMUNICATIONS SECTION.

Transmit the following message to:
LOS ANGELES

Internal Security, Custodial Detention.

In the event the following individuals have not been apprehended by your office, appropriate steps should be taken to do so immediately. Should any of these individuals be citizens, you are instructed to immediately notify the Bureau and take no action toward their arrest:

Spartaco Bonomi
4664 Paula Street
Los Angeles.

Dr. Mario Marafioti
654 South June Street
Los Angeles.

Carlo Mariotti
7617 1/4 Fountain Avenue
Los Angeles.

Vittore Nardi
Shangri-la Apartments
1301 Ocean Avenue
Santa Monica.

Francesco Zaccaro
Shangri-la Apartments
1301 Ocean Avenue
Santa Monica.

Mario Angelo Perocco
716 Olive Street
Santa Barbara.

HooverDecember 11, 1941

To: COMMUNICATIONS SECTION.

Transmit the following message to:
SAC LOS ANGELES

Internal Security, CD.

In the event the following individuals have not been taken into custody by your office, appropriate steps should be taken to do so. However, should any of these individuals be citizens, you should immediately notify the Bureau and take no action toward their arrest.

Marie Pohlman
1032 North Hudson Avenue
Los Angeles.

Hughie Granting
Care of Engineering Department
Alhambra.

HooverDecember 11, 1941

To: COMMUNICATIONS SECTION.

Transmit the following message to: SAN FRANCISCO

Following teletype sent by the Department to Mr. Frank J. Hennessy, United States attorney, Northern district of California, San Francisco, California:
"Strictly confidential communication being sent to you shortly contains instructions for giving hearing to and reviewing cases of all apprehended alien enemies. Civilian boards described therein will be set up as soon as possible. Pending institution of that procedure, you or your designated assistant are authorized to immediately conduct hearings in respect to the following individuals in your district who have been apprehended by the Federal Bureau of Investigation and are being held by the Immigration and Naturalization Service.

"This group has been classified here upon the basis of available information as the least likely of those apprehended to be dangerous to the safety of the United States. You should provide that a representative of the Federal Bureau of Investigation and  a representative of the Immigration and Naturalization Service are present at this hearing to report on the cases and advise in respect to them. Where you deem it advisable, you are authorized to provide for continued detention to require further investigation or to recommend parole or release. Your attention is called to the fact that this procedure will continue only until such time as the civilian boards are constituted.

"You are instructed to hear these cases at once, keeping reports on each case and to report to the Attorney General by telegram your recommendation within the next two days. This procedure should not be followed except as specifically authorized by the Attorney General with respect to the individuals herein named or to be hereafter named by him. In respect of the conduct of the hearing, the following suggestions are made:

"First, before bringing in the person apprehended, you should have the representative of the Federal Bureau of Investigation review with you the information which he has in respect of the apprehended person.

"Second, the apprehended person should then be questioned in respect of the relevant matters which have been laid before you by the representative of the Federal Bureau of Investigation and such other matters as may suggest themselves to you.

"Third, no special formalities are prescribed in respect of the admission of evidence, the calling of witnesses, or the like. An informal hearing is contemplated.

"Fourth, you are not required to allow the appearance of counsel, but where it appears necessary to you in order to secure a fair presentation of the matter, a friend or adviser of the alien may be permitted to assist him.

In the course of hearing, exercise caution to prevent embarrassment to the sources from which information as to the alien was obtained. It is, of course, understood that the hearings are informal and non-public. The names of the aliens in question are as follows:

Wirt G. Close, 940 Union Street, San Francisco, California.

William Reuter, U. S. Post Office, Oakland, California.

Karl G. Yoneda, 860 Endicott Place, San Francisco, California.

Francis Biddle
Attorney General
"FBI LOS ANGELES 12-12-41 1-50 PM GWS

DIRECTOR

Custodial Detention, Internal Security.

The following additional Japanese have been taken into custody:

Shinjiro Nishizu and Tom Ozawa. The name of Ozawa, an alien, did not appear on custodial detention list. ONI reported that he was formerly Japanese aviator reputed to be a communist.

Shuji Fujii, whose apprehension was noted in previous teletype, a U. S. citizen, has been released from custody.

Shoji Hiraga, previously reported in custody, has been determined to be U. S. citizen. He is still being held.

ACK AND HOLD PLS
OK FBI WASH DC JSSFBI LOS ANGELES 12-12-41 10-00 PM HHS

DIRECTOR

Internal Security, Custodial Detention.

The following Japanese have been taken into custody, making a total of 345. All are aliens:

Shinsuke Heira, Shinkichi Hata,
Kumao Miyata, Gyosuke Joe Iseda

Hata is connected with Doctor Takeshi Ban, previously taken into custody and shows films to Japanese groups. He is affiliated with Pacific Society of Religious Education. Subject Miyata recently installed radio set in his hotel room, and is a reserve in the Japanese Army.

Subject Iseda reported to have been connected with Japanese Consul and Japanese Year Book. ONI reports he was trying to organize Japanese suicide squadron. He has made several trips to Japan. Makes speaking tours. There have been no custodial detention memos submitted on subjects Hata, Miyata, or Iseda.

Konosuku Wada, previously reported as taken into custody, had cameras and guns in his possession. He attempted to bribe police officers and agents who arrested him. No custodial detention memorandum has been submitted on him.

Hood

OK FBI WASH DC SPFBI SAN FRANCISCO 12-12-41 10-15 PM GWS

DIRECTOR

Total of six hundred eighty three open and closed Japanese cases reviewed with the following results:

Seventy seven subjects of cases other offices of origin, seventy nine cases subjects are citizens, eighty two cases subjects are aliens and not from material in files considered custodial detention material, fifty one cases subjects citizenship status unknown, are not considered custodial detention material, forty four cases are general, not within the previous classification.

Seventy one cases subjects reported to have left country, thirty three cases subjects are aliens, members of the Heimusha Kai, one hundred ninety three cases subjects citizenship status unknown, are members of Heimusha Kai, twenty nine cases citizenship status unknown, are members of Hokubei Butoku Kai, thirteen cases subjects are aliens, members of Hokubei Butoku Kai.

The San Francisco Office is in receipt of custodial detention cards for the following. Authority is requested to apprehend.

Y. Agari, Giichi Aoki, alias Aoki Giichi, Kozaku Endo, Yengi Fumato with alias Yengi Fumoto and Fumato Yengi, Masato Hashimoto, alias Hashimoto Masato, Tominaga Kato alias Kato Tominaga, Tomisawa Kioshi, Masato Nakano, Yasui Ryoichi, Unokichi Tanaka.

>From information obtained from a review of the Japanese files in this office, the following subjects are being investigated and are to be considered for custodial detention.

Yoshikazu Aoyagi, reportedly a close relative of Lieutenant General Kashii of Japanese Army, also active in the Heimusha Kai.

Kameki Sakata, recipient of Saki Cup from Japanese consul, also returned to Japan to celebrate 2600th anniversary of the founding of the empire.

Tokutaro Takayanagi, director Buddhist Church, Oakland, Calif.

Wasaburu Shirai, distributor of Japanese propaganda literature in Watsonville, Calif.

Kihei Ikeda, San Francisco, graduate of Tokio Imperial University, reported to be a relative of Atuo Sigehiro, formerly Japanese naval attache to Brazil.

Kamejiro Shimisu, San Jose, Calif., donated nine hundred twenty six yen to Japanese Army in 1940, made trip to Japan from '39 to '41.

Ryusan Hayase, Monterey, Calif., reported by ONI to have contributed funds to Japan and to have made Japanese propaganda speaking tours.

Mrs. Fuku Itashiki, very actively pro-Japanese.

Yoshio Iwanaga, Buddhist priest and director of Cherry Blossom Society in Watsonville, Calif.

Eiichi Yamamoto, past president of Japanese Association, Alameda, Calif.

Fred Hidotoshi Nittin, correspondent for the Japanese American News in Watsonville, Calif., also active in Young Mens Buddhist Assoc.

Tokuya S. Kako, manager of Nippon Company in San Francisco and active in entertaining Japanese dignitaries in the U. S.

Doctor Kensuke Akimoto, president of Japanese Association in Stockton.

Toyoji Inouye, vice-president of Japanese Assoc. in Florin, Calif.

Frank Nakahara, very pro-Japanese, anxious to return to Japan.

Giyoshi Tomisawa, former head of Japanese YMCA, recipient of Saki Cup.

Motomu Kambara, head of Admiral Togo Memorial Society, Sacramento.

Tomeso Yawata, recipient of Saki Cup, one believes subject dangerous but lacks substantiating evidence.

The Heimusha Kai was promoted and developed for purpose of rendering aid to military forces of Japan. A list of members as of 1938 was obtained from ONI. The names of the members appearing on that list is not being set out herein as consideration for custodial detention until their present status and address are ascertained. Upon completion of this, a request for custodial detention of the members will be made.

Pieper

END ACK
OK FBI WASH DC MHDecember 12, 1941

MEMORANDUM FOR MR. L. M. C. SMITH
CHIEF, SPECIAL DEFENSE UNIT

Re: Apprehension of German aliens
Los Angeles, California, Field Division, FBI

For your information I am listing the German aliens who were apprehended by the Los Angeles, California, Field Division on December 11, 1941.

Loeffke, Hans B.
Fromm, Angela

Very truly yours,

John Edgar Hoover
DirectorDecember 12, 1941

MEMORANDUM FOR MR. L. M. C. SMITH
CHIEF, SPECIAL DEFENSE UNIT

Re: Apprehension of Italian aliens
Los Angeles, California, Field Division, FBI

For your information I am listing the Italian aliens who were apprehended by the Los Angeles, California, Field Division on December 11, 1941.

Cappi, Jerome Salvatora
Arciero, John
Arciero, Louis

Very truly yours,

John Edgar Hoover
DirectorDecember 12, 1941

MEMORANDUM FOR MR. L. M. C. SMITH
CHIEF, SPECIAL DEFENSE UNIT

Re: Apprehension of Japanese aliens
Los Angeles, California, Field Division, FBI

For your information I am listing the Japanese aliens apprehended by the Los Angeles, California Field Division of this Bureau on December 12, 1941.

Shibata, Kojiro
Shintani, Riyusuka

Very truly yours,

John Edgar Hoover
DirectorDecember 12, 1941

To: COMMUNICATIONS SECTION.

Transmit the following message to: SAC, LOS ANGELES

Internal Security, CD.

In the event the following individuals have not been apprehended by your office, appropriate steps should be taken to do so immediately. Should you determine that any of these individuals are citizens, you are instructed to immediately notify the Bureau and take no action toward their arrest.

John J. Ackerman
5908 Rugby Avenue
Huntington Park.

Frau Freda Lembke
110 North Hope Street
Los Angeles.

Lew H. Mischener
5851 Avalon Building
Los Angeles.

Fred W. Fred
1326 East Colorado Street, Business
404 Fischer Street, Residence
Glendale, California.

John L. Gaulrapp
51111 Hawthorne Street
Glendale, California.

Mrs. Minnie Bell Gaulrapp
51111 Hawthorne Street
Glendale, California.

Max Hart
Care of Rendevous Cocktail Bar
Business address:
422 West Pico Boulevard
Residence:
421 West Twelfth Street
Los Angeles.

HooverDecember 12, 1941

MEMORANDUM FOR MR. L. M. C. SMITH
CHIEF, SPECIAL DEFENSE UNIT

Re: Japanese aliens apprehended
Los Angeles, California, Field Division, FBI

For your information I am listing the Japanese aliens who were apprehended by the Los Angeles, California, Field Division on December 11, 1941.

Wada, Konosuki
Itou, Sichiro
Kobayakawa, Seishi
Takamoto, Felix
Takamoto, Mary
Toguri, Makoto
Hamano, Mao (Mrs)
Kenoshita, Sadashichi
Shiokawa, Tomio
Nakamichi, Miki
Yamada, Jutaro

Very truly yours,

John Edgar Hoover
Director

CC: Mr. Strickland
Mr. Ladd
Mr. TammFBI LOS ANGELES Q 12-13-41 7-15 PM HAH

DIRECTOR

Internal Security, Custodial Detention.

Tom Ozawa and Yuji Chikui, Japanese subjects, have been released from custody. Chikui is a United States citizen.

Hood

ACK AND HOLD
$OK FBI WASH DC NGDecember 13, 1941

MEMORANDUM FOR MR. LAWRENCE M. C. SMITH
CHIEF, SPECIAL DEFENSE UNIT

Re: Apprehension of Japanese aliens
Los Angeles Field Division

For your information the following Japanese aliens were apprehended by the Los Angeles Field Division on December 12, 1941:

Shinsuke Heira
Shinkichi Hata
Kumao Miyata
Gyosuke Joe Iseda

Very truly yours,

John Edgar Hoover
DirectorFBI LOS ANGELES 12-14-41 2-56 AM GLB

DIRECTOR

Internal Security, CD.

Following German alien apprehended:

Walter H. Steiner. Apprehended at Los Angeles, December thirteen, forty one. In custody of U. S. Immigration and Naturalization at Los Angeles.

Totals to date:

Japanese aliens, three hundred forty two

U. S. citizens with Japanese sympathies, four.

German aliens, including one French alien with German tendencies, seventy one.

U. S. citizens with German sympathies, twelve.

Italian aliens, thirteen.

U. S. citizens with Italian sympathies, one.

Correction. Teletype to Bureau December thirteen, forty one at eight ten AM should have stated sixty nine German aliens in custody instead of seventy.

Hood

A AND H
OK FBI WASH DC MHFBI LOS ANGELES 12-14-41 3-10 AM GLB

DIRECTOR

Internal Security, CD.

RE Bureau telephone call six fifty five PM, December thirteen, instant.

United States citizens on whom CD cards have been received from Bureau are in custody Immigration and Naturalization Service, Los Angeles.

Frank K. Ferenz
Clair V. E. Lindhoch
Reinhold Kusche
Kurt Willi Zimmer
Max Assman
William Adolf Gussow
Hans Alfred Gebhardt
Ferdinand H. Schuchtermna
Fritz Boehm
Otto C. F. Dinius
Thomas W. Sukumlyn
Lizzie Milder.

No teletype summaries have been submitted on any U. S. citizens presently in custody not listed above.

Mario Marafioti and Clarence Sonada, both U. S. citizens in custody Immigration and Naturalization, Los Angeles. CD memorandums submitted on both but no cards received from Bureau. Advise if teletype summaries wanted.

HoodFBI SAN FRANCISCO 12-14-41 4-07 PM GC

DIRECTOR

RE telephone call of supervisor H E WHITE.
Internal Security J. Custodial detention.

All subjects listed herein alien. The following are subjects of other offices:

Takashi Kogano, apprehended December 13, 1941, Tomekichi Kuboto, apprehended December 8, 1941, and Tokichi Toyosaki, apprehended December 12, 1941, all at San Francisco.

Ichimatsu Oishi, apprehended December 11, 1941, at Monterrey, California, Genkichi Yamawaki, apprehended December 11, 1941 at Monterrey, California, and confined Salinas County Jail, a Zuno Kubo, apprehended December 12 at Marysville, California, and confined Marysville PD, foregoing subjects Los Angeles Office.

Tojiro Sakahara, apprehended December 8, 1941 at Yreka, subject Seattle Office.

Mokuryu Tsuda, apprehended December 9, '41 at Elk Grove, California, subject of Bute Office.

Sijoiti Kuwata, December 9, '41, San Francisco, subject New York Office.

Following are members of Togo Kai, an association devoted to worship of Admiral Togo. There is strong probability that most of officers connected with it are either Japanese naval reserve officers or officers retired from Imperial Japanese Navy, source SF nine, August 22, '41.

Tsunejiro Hashimoto, Tazo Ishida, Takeji Kimura, Yujiro Kojimoto, Tomotsu Makino, Shigemitsu Maruoka, Eizoh Miyahara, Hiroshi Midzumo, Kumejiro known as Harry K. Oye, Kamesaburo Ozaki, Senkichi Shimada, Iwajiro Shimizu, Koshi Suzuki, Kaijiro Takiguchi, Genjuro Tsujimoto, Tsunejiro Udo, Kazuo Wakasa, Tsikichi Yasumura, with alias Sadakichi Yasumura, all of forgoing apprehended at San Francisco, California.

Shiro Y. Nakahata, apprehended at San Jose, California.

Katsuichi Wakayama, Hichijiro Ito, Yoshio Nagase, Shichi Iba, apprehended at Sebastopol, California.

Seizo Yoshizawa, Roy Eiichi Yamamoto, apprehended at Petaluma, California.

All members of Togo Kai apprehended December 8, '41.

The Japanese Association of America and its branches are known to do investigative work for and has very close ties with Japanese Consulate, San Francisco, and recently conducted a survey wherein all Japanese nationals seeking deferment from conscription in the Japanese Army were required to register with the Consul General's office, San Francisco. However, the Association registered the majority of the aliens and forwarded the total figures to the Consulate's office in San Francisco.

Shotaro Hikida, apprehended, San Francisco, December 7, '41. Executive secretary Japanese Association of San Francisco and America, and is arch father of Consulate and closely connected therewith. Source is SF 480. Scheduled to make inspection trip of this consular area with Consul General Yoshio Muto. Source is SF nine. Subject reported by SF 502 to have frequent contacts with Japanese Consulate. Subject reported to be leading Japanese agent in San Francisco by SF 480.

Sakutaro Nakano, apprehended, San Francisco, December 7, '41. On February 6 subject secured pass to go aboard Kanokura Maru when Ambassador Nomura arrived in San Francisco and gave welcoming speech for Nomura at Nippon Club. Source is SF nine. Vice President Japanese Association of San Francisco and powerful man in all San Francisco Japanese circles. Source is SF 496. Organized tour to Japan to attend 2600th celebration of founding of Japanese empire. Source is SF nine. On July 17, '41, was one of the officials of Fukuoka Prefecture Association, inviting Japanese Government officials to give talk and show slides of shrine

{document abruptly ends here}
FBI WASH DC 12-15-41 5-40 AM MCC

SAC LOS ANGELES

Submit summary teletypes immediately on all citizens on whom summaries not already submitted. Indicate that subject is a citizen.

Hoover

END
OK FBI LOS A GLB
VFBI LOS ANGELES 12-16-41 7-20 PM HHS

DIRECTOR

Internal Security, Custodial Detention.

Re Bureau teletype December fifteen last, five forty AM. Brief summaries of all citizens of German and Italian sympathies apprehended here to date were submitted by teletype dated December ten last at one naught five AM. If more complete individual summaries are desired, please advise. Teletype summary on Goro Watanabe, American born Japanese, was submitted December thirteen last, nine PM. Teletype summaries of five citizens with Japanese sympathies apprehended here to date submitted separately today.

Hood

A AND H
OK FBI WASH DC 10-20 PM GRCFBI LOS ANGELES 12-16-41 10-48 PM GLB

DIRECTOR

Internal Security, Custodial Detention.

Kozuhuburo Shibata held as Kojiro Shibata, Japanese alien subject, released from custody. Case of mistaken identity. Mrs. Jisaku Kawa also released from custody.

Hood

A AND H
AW1-48 AM OK FBI WASH DC SPDecember 18, 1941

MEMORANDUM FOR MR. L. M. C. SMITH
CHIEF, SPECIAL DEFENSE UNIT

Re: Apprehension of Japanese aliens
Los Angeles Field Division

For your information, Shinjiro Nishizu and Tom Ozawa, Japanese aliens, were taken into custody by the Los Angeles Office of this Bureau on December 12, 1941.

Very truly yours,

John Edgar Hoover
DirectorDecember 18, 1941

MEMORANDUM FOR MR. L. M. C. SMITH
CHIEF, SPECIAL DEFENSE UNIT

Re: Apprehension of Japanese aliens
Los Angeles Field Division

For your information the following Japanese aliens previously reported as having been taken into custody by the Los Angeles Office of this Bureau are being removed form the list of apprehensions, inasmuch as they were reported under different names: Kinzo Oroki is identical with Kinzo Ohoki, Mojuro Neishi is identical with Mojuro Nishi, and Kuyuichi Isumi is identical with Kyuichi Izumi.

Very truly yours,

John Edgar Hoover
DirectorDecember 18, 1941

MEMORANDUM FOR MR. L. M. C. SMITH
CHIEF, SPECIAL DEFENSE UNIT

Re: Apprehension of Japanese aliens
Los Angeles Field Division

For your information Kozuhuburo Shibata previously reported as Kojiro Shibata and Mrs. Jisaku Kawa, Japanese aliens in the Los Angeles territory have been released from custody.

Very truly yours,

John Edgar Hoover
DirectorDecember 18, 1941

MEMORANDUM FOR MR. L. M. C. SMITH
CHIEF, SPECIAL DEFENSE UNIT

Re: Apprehension of Japanese aliens
Los Angeles Field Division

This is to advise that Tom Ozawa and Yuji Chikui, Japanese aliens, previously reported as having been taken into custody by the Los Angeles Field Division of this Bureau have been released. Chikui has been determined to be a United States citizen.

Very truly yours,

John Edgar Hoover
DirectorDecember 18, 1941

To: COMMUNICATIONS SECTION.

Transmit the following message to: LOS ANGELES

Re TEL twelfth instant, Internal Security, Custodial detention.

Department advises that Jean Paul Getty, Wilhelm Kendzia, Carl August Woeppelmann, Mrs. Carl August Woeppelmann, Friedrich Walter Bergmann, WAS, are not to be apprehended at the present time.

HooverFBI LOS ANGELES 12-19-41 1-58 PM GWS

DIRECTOR

Internal Security, Custodial Detention.

Following are apprehension totals to date:

Japanese aliens, three hundred thirty six.

Citizens with Japanese tendencies, eight.

German aliens, seventy three.

Citizens with German tendencies, twelve.

Italian aliens, thirteen.

Citizens with Italian tendencies, one.

Hood

END
5-00 PM
OK FBI WASH DC SMHVDecember 20, 1941

To: COMMUNICATIONS SECTION.

Transmit the following message to: SAC, LOS ANGELES

Re TEL fourteenth instant, Eiji Tanabe, Togo Tanaka, Internal Security, Custodial detention.

Department advises both subjects are to be held in custody pending further instructions.

HooverFBI LOS ANGELES 12-22-41 2-10 PM IST

DIRECTOR

DUCK.
Internal Security, Custodial Detention.
Alien Enemy Control.

Following are apprehension totals to date:

Japanese aliens, three hundred thirty seven.

Citizens with Japanese tendencies, eight.

German aliens, seventy three.

Citizens with German tendencies, twelve.

Italian aliens, thirteen.

Citizens with Italian tendencies, one.

Hood

END
5-11 PM WASH DCFBI LOS ANGELES 12-23-41 2-45 PM IST

DIRECTOR

DUCK.
Internal Security, Custodial Detention.

Following are apprehension totals to date:

Japanese aliens, three hundred thirty four.

Citizens with Japanese tendencies, eleven.

The above totals changed as Minoru Ogawa, Wataru Sakamoto, and Nobuo Tsuboi determined to be citizens as advised in teletypes this date.

German aliens, seventy two.

Citizens with German tendencies, thirteen.

The above totals changed as Kurt Ludwig determined to be citizen as advised in teletypes this date.

Italian aliens, thirteen.

Citizens with Italian tendencies, one.

Hood

END
OK6-/
4-23 PM
OK 5-47 PM FBI WASH DC NGFBI LOS ANGELES 12-25-41 1-20 PM LT

DIRECTOR

Internal Security, Custodial Detention.
Alien Enemy Control.

Following are apprehension totals to date:

Japanese aliens, three hundred thirty five.

Citizens with Japanese tendencies, eleven.

German aliens, seventy three.

Citizens with German tendencies, thirteen.

Italian aliens, thirteen.

Citizens with Italian tendencies, one.

99$
Hood

END
4-23 PM
OK FBI WASH DC DCNU. S. DEPARTMENT OF JUSTICE
IMMIGRATION AND NATURALIZATION SERVICE
MISSOULA, MONTANA

1013/L
1022/V

VIA AIR MAIL
December 29, 1941

Mr. W. F. Kelly, Chief Supervisor of Border Patrol
Immigration and Naturalization Service
Washington, D. C.

Dear Mr. Kelly:

Hereinafter will be found quoted excerpts from letters selected at random from those written by Japanese detainees since arrival here.

Detainee
Date
Addressee
M. Rikimaru
12/20/41 H. M. Rikimaru
"This is not prison this is detention home of aliens... everything we need with very kind officers..."
I. Oka
12/20/41 Mrs. I. Oka
"We are treated very kindly and everydays food is 1st class. U.S. Government treat us like gentlemen."
K. Tada
12/20/41 Mrs. K. Tada
"Camp is very good. We have everything good here."
F. Fukuda
12/20/41 Mrs. Fukuda
"Food and warm beds make this a vacation I have not had in 40 years."
K. Akutagawa
12/20/41 Mrs. K. Akutagawa
"Here we get turkey, beef, ham and ice cream every day. I hope I stay all my life."
G. Nakamura
12/20/41 Mrs. Nakamura
"The supervisor and his asst. and all officers are kind and extremely courteous."
Y. Kato
12/20/41 Mrs. Kato
"Officers here are very kind especially Mr. Collaer and Mr. McLaughlin who welcomed us in the American spirit."
Geo. Shimizu
12/20/41 Mrs. G. Shimizu
"Everyone very satisfied with their accommodations."
S. Nakagawa
12/21/41 Kiyoshi Nakagawa
"The government officers here treat us very kindly and give us good meals and good equipment."
F. H. Toyoshima
12/21/41 Joe Toyoshima
"I am living very comfortably in new building with new bed, bedding and plenty food."

GENERAL

Expressions of Japanese detainees themselves or of their spokesmen which relate particularly to matters within the scope of a complaint submitted by the Japanese Government, have been received by the Central Office and by officers in charge of the various camps. These expressions are sometimes submitted voluntarily by the detainees or their spokesmen to officers of this Service and at other times are noted in connection with regular censorship of their mail. Numerous copies of such communications are attached hereto, and others are attached to portions of the record where related to a specific charge or a particular individual.

Most of the attachments are copies from the Border Patrol file number 56125/27. (Letters re conditions of detention stations and treatment of the detainees.)WARRANT

TO THE DIRECTOR OF THE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION:

In pursuance of authority delegated to the Attorney General of the United States by Proclamation of the President of the United States dated December 7, 1941, I hereby authorize and direct you and your duly authorized agents to arrest or to cause the arrest of the following:

MAJAZO FUJISAWA
GEORGE FUR?AKAWA
TORAZO INOUYE
KUROJI ISHIMARU
R. KODAMA
SHIRO KOIKE
SEIJIRO KORODA
TAKIJI KUMAGAI
SETSUICHI MASUKABE
SOMATSU MINAMI
OTOKICHI MIYATA
SAKUTARO MIYOSE
TAKUTARO NAKAHARA
YAICHI NAKAZANO
TOMIZO NIMURA
KIKATARO NISHIMOTA
NAOYE OKAMURA
RYOSAKU OKIDA
ISABURO OKUTSU
SHIGEYOSHI OMORI
KENROKU OTA
FRANK KESANSHIU OTSUKA
MATASAKU SAKURAI
EDWARD KAMAKICHI SASAKI
FUSATARO SEKO
MOSAKU SHIGEMATSU
Y. TANASE
YOSHITO TANIGUCHI
KANJIRO TSUCHIYAMA
JU?ICHI YAMADA
CHOZ?OBURO YAMASHITA
GENJI YUKAWA

alien enemies whom I deem dangerous to the public peace and safety of the United States.

The said alien enemies are to be detained and confined until further order.

By order of the President:
FRANCIS BIDDLE
Attorney General
February 15, 1942FBI SAN FRANCISCO FEB. 17, 1942 5-30 PM GWS

DIRECTOR
INSPECTOR GURNEA, SEATTLE
PIPE

Re Alien Enemy Control, Internal Security J.

The following Japanese aliens were apprehended Feb. 16, on authority of US Attorney:

Kanichi Aatao, Sacramento, Pres. of Togo Kai, a military organization, elder in the Buddhist Church, has contributed to Heimusha Kai, purchased $20,000 Japanese Govt. bonds, member of Kendo Club and Director Japanese Assoc.

Masao Itano, Sacramento, found in possession of camera, short wave radio, portrait lens, spot light and book of instructions on wireless telegraphy, member of Heimusha Kai.

Masae Kitagawa, Sacramento, resided with Itano and had access to above contraband. Subject also residing with T. Oda and had access to twenty-gauge shot gun and ammunition, also camera and sword. Subject is official of NYK Lines and admitted it to be subsidized by Japanese Govt. In interview stated that he being citizen of Japan owed allegiance and certain things to that Govt.

Kiju Satu, Sacramento, Secty. of Japanese Assoc., questions and interview reveal subject very pro-Japanese and loyalty to US Govt. questioned.

Shoei Oda, Reserve officer in Japanese Navy, member of Kanja Kai, Naval Reserve organization and had in possession numerous photographs of other members of Kanja Kai.

Dosaburo Takemoto and Hironosuki Morimoto, Sacramento, equipment found in possession at residence of both, 6 cameras, 51 rolls of film, 1 flashlight and reflector, 1 camera tripod, fifty rounds 22-caliber ammunition, 1 telegraph key, 3 pairs binoculars, 19 flashlights, 1 hunting knife.

Takae Hamada, Sacramento, found in possession of 6 shotgun shells and 1 dagger, collector for Heimusha Kai and Director of Togo Kai. Subject's loyalty to U.S. questioned.

Asiki Okasaiki, Mills, Calif., found in possession of camera, lantern, headlight usable for signaling purposes and 1 large knife.

Teitsuke Takahoshi, Sacramento, found in possession of 5 revolvers, 71 rounds of ammunition, 2 aerial bombs, 13 knives, 2 swords, a fencing foil and 6 military uniforms.

Jiro Okada, Sacramento, found in possession of 102 rounds of ammunition, 1 pair binoculars, large knife, Director of Butoku Kai, Japanese Naval organization, very pro-Japanese in attitude.

Seigo Takai, RFD 2, Sacramento County, found in possession of 5 large knives, instructor for Butoku Kai, very pro-Japanese in attitude.

Manki Kusakabe, Mills, Calif., found in possession of 22-caliber repeating rifle.

Toyokichi Sadurada, Sacramento, stated that under no circumstances would he fight for U.S. and would do nothing to impede Japanese conquest.

Above subjects booked at Sacramento City Jail enroute to I. and N. Service.

Pieper

END ACK
WASH 8-42 PM OK FBI WASH DC MLSFBI SAN DIEGO 6-2-42 10-30 AM WMB

DIRECTOR

Hear. Internal Security, AEC.

271 individuals of Japanese nationalistic tendencies apprehended to date. Of that number 269 are Japanese aliens, and two are United States citizens, both of whom were released because of United States citizenship by Immigration officials. Two of the Japanese aliens apprehended were released by the USA.

25 individuals of German nationalistic tendencies have been apprehended to date. Of that number 23 are German aliens and Two were born in Germany and are naturalized Mexican citizens, one of whom was released by Immigration officials presumably because of Mexican citizenship. Two of these German aliens were released by USA.

Two Italian aliens apprehended to date.

Nathan

END
1-31 PM OK FBI WASH DC CAR

-- Table of Contents --