kopie van een brief, van de POW medische Staf
Geadresseerd aan de Kamp Commandant POW kamp Fukuoka #2

Fukuoka #2 Main

Divisie van aanklagers
Nederlandse Divisie, 2 december 1946

Bijgevoegd is een kopie van een brief, gedateerd op 4 augustus 1944, van de POW medische Staf, in POW kamp Fukuoka #2. Geadresseerd aan de Kamp Commandant POW kamp Fukuoka #2.

Vraag uw Divisie om contact te maken met Mannis Waisfisz Officier van gezondheid, voor informatie omtrent de volgende vragen.

1.  Om deze brief te identificeren ( gezien het feit dat de originele brief niet in ons bezit is en het kopie niet ondertekend is).
2.  Antwoord op de volgende vragen:

a.  Heeft deze brief de commandant bereikt, kapitein NOZAKE?
b.  Heeft deze brief de kamp dokter bereikt Luitenant MATSUMURA?
c.  Hoe is deze brief overhandigd?
d.  Zijn er verbeteringen geconstateerd nadat deze brief was overhandigd?

3.  Leg een verklaring af betreffende de medische condities in POW kamp Fukuoka #2 en de haven in zijn nabijheid.

1 bijlage
H.POS-
Kapitein RNIA
Koninklijke  Nederlandse
Afdeling  Inlichtingen