Verslag van Jozef, Bernhard, Kersten
Transcriptie van Gerrit Breet

Fukuoka #2 Main
Verslag van: Jozef, Bernhard, Kersten.
Leeftijd: Op het moment van schrijven 37 jaar.
Geboren: 16-12-1910.
Rang: Bootsman bij de Koninklijke Marine.
Document: NIOD-000632 t/m 000635.
Nederlands-Instituut-Oorlogs-Documentatie

Wel Edelgestrenge Heer

Naar aanleiding van de door u aan mij gezonden vragenlijst zal ik U Edelgestrenge zoo kort mogelijk mijn bijzonderheden vertellen.

Nadat wij in de zoo langzamerhand bekende slag in de Javazee alle schepen kwijt waren, moesten wij met het overschot aan overlevende, vanuit Soerabaja naar Tjilatjap zien te komen, ten einde van daaruit met de daar ter plaatse liggende Hollandse koopvaardij schepen naar Australië zien te komen. Om van daaruit den vijand opnieuw aan te kunnen vallen. Het geluk was deze keer echter niet met mij want van onze 8 schepen die vertrokken kwamen er maar 6 behouden over en de overige twee zijn ingepikt door de Jap na 3 dagen en nachten dat wij onderweg waren dus pech gehad. Ik bevond mij met nog +- 400 marine menschen aan boord van de SS Tjisasoera van de JCJH. Het andere ongeluksschip was de Duymaer van Twist van de KPM. Eerste zijn wij opgebracht naar Makassar 6 A 8 weken later met duizend man overlevenden van de Hr.Ms de Ruyter, Java, Kortenaer, Piet Hein en de Jan van Amstel plus Engelse drenkelingen van de Exeter, en Perth, Amerikanen van de Houston en een torpedo jager, naar Japan gebracht. Daar heb ik met mijn lotgenoten vanaf 1942 tot 1945 in Nagasaki, Kamp Fukuoka 2 gezeten. En daar was het ook dat wij het nieuws verspreiden. En zaak was deze in Japan zelf circulerende Engelse couranten voor die Jappen die altijd in Amerika hadden gewoond en die hun moederstaal niet machtig waren.
Wij moesten werken op een scheepswerf a 10 cent per dag en daar leerden we een Japanner kennen die ons steeds van de laatste nieuwe Engelse Courant voorzag. Deze courant werd dan op de scheepswerf door de Heren P.Th van Ech, van de Escomto maatschappij, inspecteur van politie A de Kloe departement B.B Batavia en door mijn persoon J.B Kersten Bootsman Kon Marine, omgezet in de Hollandse taal op een kladje geschreven en dan met behulp van dokter Nieuwenhuis die Reserve dokter was bij de Kon, Marine en daar ieder dag mee moest voor eventuele ongevallen, in een poederdoosje of een dubbele bodem van zijn Rode-Kruis tas mee het kamp in gesmokkeld. En daar dan elke avond door bovenbedoelde menschen bijgestaan nog door G J Broekhoven Mulo onderwijzer departement van onderwijs Batavia, F Laverman inspecteur van Politie Batavia, voorgedragen op alle zalen waar bij elkaar 1800 man zaten. Dit is ruim 2 jaar goed gegaan toen werden wij verraden door een Indonesische marinier 3e klas Ernst. Deze jongeman was in 1940 in Soerabaja in dienst gekomen en terwijl ik in een hoop opzichten voor veel Indische jongens veel lof heb over hun gedrag van voor en gedurende de oorlog als ook in krijgsgevangenschap, maakte deze man een zeer slechte uitzondering. Mocht u verder bijzonderheden willen weten dan verzoek ik u, u te wenden tot Luitenant ter zee 1e klas Visser, die destijds onze kamp commandant was, of de officier van Marine stoomvaartdienst Rijsbergen, overlevende van Hr Ms de Ruyter, die beiden nu in Holland zijn en eventueel te berichte via het departement van Marine. Beiden kunnen u alles omtrent nieuws, kamp en spionnen vertellen. Hopende dat ik u hiermede enigszins van dienst geweest ben teken ik.

Hoogachtend
JB, kersten
Bootsman Kon. Marine, Mijnen opruimingsdienst IJmuiden
Adres Hatertse Veltweg 119 Nijmegen