Verklaring van:
John D, Tracy. 

Fukuoka #2 Main      Fuk-06 Roster
Staat:  Washington.
Provincie:  Pierce.
Verklaring van:
John D, Tracy.
Sergeant, 17026392
Woonadres: Carthage, Zuid Dakota.

Ik ben gevangen genomen op 6 mei 1942 op Corrigidor. Ten tijde van mijn gevangenneming was ik ingedeeld bij een medisch detachement. Vanaf het moment van gevangenneming tot 8 maart 1944 was ik gevangen op een van de Filippijnse eilanden. Vanaf 24 maart 1944 tot 20 juni 1945 werd ik gevangen gehouden in Fukuoka kamp #2 te Japan. Vanaf 20 juni tot mijn bevrijding werd ik gevangen gehouden in Fukuoka kamp No 6 Oro Japan. Ik werd door Amerikaanse troepen bevrijd op 12 september 1945.

Amerikaanse en geallieerde gevangenen werden niet voorzien van goede medische zorg in Fukuoka kamp No#2 Nagasaki in de tijd dat ik daar gevangen zat.

Tijdens mijn periode van gevangenschap in Fukuoka No2 werkte ik als verpleger in het ziekenhuis. We hadden 4 geallieerde artsen in het ziekenhuis. Dit waren: twee Nederlandse artsen, Kapitein Waisfisz een leger arts en Luitenant Nieuwenhuis die arts was bij de Nederlandse Marine. We hadden een Engelse arts Luitenant Sayre van de Engelse Marine, die volgens mij van de HMS Encounter kwam. De Amerikaanse arts was Majoor Jams C Reinman, uit Miami Florida. Deze artsen hielden ieder spreek uur voor de respectievelijke gevangenen. Majoor Reinman en ik kwamen tegelijk aan uit de Filippijnen, De Nederlandse arts Waisfisz had de leiding over de ziekenboeg, hij hield de leiding voor 5 maanden na onze aankomst waarna dokter Reinman de leiding over nam. Gedurende de 5 maanden dat dokter Waisfisz de leiding had was de medische verzorging zeer slecht, omdat hij weigerde om medische materialen aan te vragen bij de Japanners en om de zieken fatsoenlijk te verzorgen.

Kapitein Waisfisz weigerde ook om mensen die ernstig ziek waren in het ziekenhuis op te nemen. Hij stuurde zieken aan het werk die krampen hadden en anderen die niet genezen waren van longontsteking. Hij stuurden ook gevangenen die maar met 1 hand konden werken en die dan weer door de Japanners werden geslagen en daardoor zo mishandeld terug kwamen dat ze zeker een week niet konden werken. Als deze mensen goed waren behandeld waren ze binnen een paar dagen weer beter geweest. Ik herinner mij een specifieke zaak van een gevangenen zijn naam weet ik niet meer, Deze man had een dusdanige zwelling aan zijn hand die er voor zorgde dat hij maar met 1 hand kon werken, hierdoor kreeg hij op de werf zoveel slag dat hij en werd hij gedwongen om met 2 handen te werken, de hand was al erg gezwollen en dit werd veel erger. De volgende dag moest hij naar de ziekenboeg waar hij geopereerd moest worden om de zwelling te verwijderen. Als deze persoon eerder was geholpen was het binnen een paar dagen verholpen geweest.

Mij is door ander verplegers verteld dat minstens 2 personen zijn overleden door gebrek aan zorg door dokter Waisfisz. Chef zieken verpleger Wilsmore en verpleger Jock Tailor uit Saltcoats Schotland vertelden mij over dit incident. Deze beide verplegers kwamen van de Engelse Marine. Persoonlijk herinner ik mij een patiënt van de Engelse luchtmacht die in de ziekenboeg werd gebracht voor onderzoek door dokter Waisfisz. Deze man had verschrikkelijke krampen en kon niet rechtop staan, dokter Waisfisz stuurde hem weg en zei dat hij te veel gegeten had. De Engelse dokter Sayre liet deze man slapen in de ziekenboeg zonder mede weten van Dokter Waisfisz en de Japanners. De volgende morgen waren Jock Tailor en ik deze man aan het voorbereiden voor operatie toen hij overleed. Nadat deze persoon was overleden werd autopsie gepleegd door dokter Reinman, autopsie wees uit dat de persoon was overleden door een verdraaide afgeknelde maag. Het weigeren van behandeling door dokter Waisfisz kwam regelmatig voor maar naar mijn weten zijn er drie patiënten overleden door onvoldoende medische behandeling.

Een ander regelmatig terug kerend feit was dat Nederlandse patiënten in de ziekenboeg werden opgenomen terwijl andere Engelse en Amerikaanse patiënten zieker waren dan de Nederlanders.

Het was de mening van al het verplegend personeel en dokter Reinman dat dokter Waisfisz voorrang gaf aan Nederlandse patiënten en dat het tekort aan medisch materiaal te wijten was aan dokter Waisfisz omdat hij dit weigerde aan te vragen bij de Japanners. Het was de mening van al het voorgenoemde personeel dat de handelingen van dokter Waisfisz door de autoriteiten moet worden onderzocht.

Na 5 maanden te hebben samen gewerkt met dokter Waisfisz nam dokter Reinman de leiding over. Toen Majoor Reinman de leiding overnam was dit gelijk te merken aan het leveren van voorraden door de Japanners. Dokter Reinman deed alles wat hij kon voor de patiënten onafhankelijk wat voor nationaliteit deze patiënten hadden. Hert was mogelijk voor dokter Reinman om de leiding over de ziekenboeg te houden voor de periode van 2 maanden. Hierna kon dokter Waisfisz de leiding weer overnemen door toedoen van de Japanners. Dokter Waisfisz sprak vloeiend Japans. Wij waren van mening dat dokter Waisfisz bij de Japanners heeft geklaagd dat er teveel mensen in de ziekenboeg lagen die fit genoeg waren om te werken en dat we meer medisch materiaal kregen dan we nodig hadden. Majoor Reinman had de leiding voor een periode van 2 maanden en in deze periode was er een stijgende lijn aan medische voorraden, dit was zeker in de eerste maand zo maar in zijn tweede maand werd het weer moeilijker om voorraden te krijgen. Ik geloof dat het de schuld was van dokter Waisfisz die had lopen klagen bij de Japanners. Dokter Waisfisz was erg jaloers op dokter Reinman en wilde de leiding weer overnemen. Toen dokter Reinman zich dit realiseerde besloot hij dat het beter was voor de patiënten als dokter Waisfisz de leiding weer over nam en aldus stapte hij terug als leiding gevende arts in de ziekenboeg.

Na de overname van dokter Waisfisz viel de medische verzorging weer terug naar het niveau dat het was voor dat Majoor Reinman de leiding over nam.

Al de personen die ik in mijn verklaring noem kunnen deze onderbouwen en ondersteunen. Ik kan geen verdere beschrijving geven van personen die verantwoordelijk waren voor de condities in het kamp waar wij in moesten leven.

Verklaard en gezworen voor mij:
Op 15 oktober 1945
Fort Lewis Washington.

Arthur G, Bouley
CWO USA Assistent Adjudant Generaal
ASFTC Fort Lewis Washington.